1. Home
  2. Lĩnh vực hoạt động
  3. Tạo dựng WEB

Tạo dựng WEB
Web

Chúng tôi cung cấp tất cả các phương thức giao tiếp ứng dụng Web từ tạo dựng đến vận hành và tiếp thị trang web.

Hiện nay, nằm ở vị trí đứng đầu của phương tiện truyền thông cung cấp thông tin là giao tiếp qua trang Web. Tập đoàn Mutsumi đã sớm bắt đầu dịch vụ Web từ thời kỳ sơ khai của internet. Chúng tôi vừa là một công ty in ấn, đồng thời vừa thực hiện triển khai phương tiện truyền thông qua giấy và Web.

Đo lường hiệu quả và cập nhật, quản lý trang web

Quý khách hàng muốn bán sản phẩm, muốn thu hút khách hàng, muốn thực hiện giao tiếp qua giấy và web với người tiêu dùng,v.v.
Tập đoàn Mutsumi thành lập bộ phận chuyên về WEB để lên kế hoạch và tạo dựng trang Web có thể đáp ứng toàn diện các nhiệm vụ này. Trước tiên, chúng tôi phát triển ý tưởng và câu khẩu hiệu (catch copy) thông qua việc lắng nghe kỹ khách hàng. Không chỉ cấu trúc trang Web với thiết kế phù hợp với đối tượng khách hàng, thân thiện và tối ưu với người dùng, chúng tôi còn chuẩn bị những nội dung đáp ứng mong muốn "biết" và "thưởng thức" của người dùng, xây dựng trang WEB hướng mục đích và hiệu quả. Triển khai truyền thông bằng nhiều loại phương tiện như WEB, phương tiện giấy, video, sự kiện,v.v trên nhiều phương diện với một ý tưởng nhất quán cũng là lĩnh vực kinh doanh thế mạnh của chúng tôi.

Xây dựng trang web hướng mục đích và hiệu quả

Lĩnh vực kinh doanh WEB của chúng tôi không chỉ là làm trang Web, chúng tôi còn có thể đảm nhận các chức năng quản lý trang web từ khâu đo lường hiệu quả bằng cách sử dụng kết quả phân tích lượng truy cập đến việc cập nhật nội dung. Ngoài ra, chúng tôi cũng đề xuất phương thức tiếp thị bằng các mạng xã hội (SNS) như facebook, twitter, blog,v.v.