1. Home
 2. Hoạt động CSR
 3. Chính sách CSR
Hoạt động CSR
CSR

CSR Policy
Chính sách CSR

Chính sách CSR của Tập đoàn Mutsumi được quy định như sau đây để tập đoàn tiếp tục là doanh nghiệp cần thiết cho tất cả các bên liên quan.

 1. Kính gửi Quý khách hàng

  • Chúng tôi thực hiện nghiêm chỉnh việc quản lý rủi ro và tuân thủ pháp luật.
  • Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng và thông tin cá nhân một cách thích hợp.
  • Chúng tôi hướng đến nâng cao kiến ​​thức và công nghệ để có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đối tác kinh doanh.
 2. Kính gửi Quý doanh nghiệp đối tác

  • Chúng tôi tiến hành các giao dịch công bằng, liêm chính và phù hợp trên tinh thần trung thực.
 3. Kính gửi Toàn thể nhân viên công ty

  • Chúng tôi xây dựng môi trường làm việc thoải mái và dễ chịu, đảm bảo an toàn lao động.
  • Chúng tôi hướng đến xây dựng một tổ chức minh bạch, chú trọng giao tiếp.
 4. Bảo vệ môi trường

  • Chúng tôi thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.
  • Bên cạnh bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn của Chứng nhận·GP(Green Printing), chúng tôi nỗ lực phổ biến sản phẩm GP.
 5. Hoạt động cống hiến xã hội / cống hiến cộng đồng

  • Chúng tôi xem trọng mối quan hệ với cộng đồng và xã hội như một thành viên của trái đất.
  • Chúng tôi tích cực tham gia vào các hoạt động cống hiến cộng đồng, hoạt động cống hiến xã hội.
 6. Mục tiêu

  • Chúng tôi tập trung vào việc đạt mục tiêu và mục đích đã thiết lập nhằm hoàn thành trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
 7. Cải thiện thành tích

  • Chúng tôi liên tục cải thiện hệ thống quản lý CSR đã thiết lập, nhằm hướng đến hệ thống và thành tích CSR tốt nhất.
 8. Báo cáo

  • Chúng tôi phát hành báo cáo CSR một lần mỗi năm để giúp bên trong và bên ngoài biết được những nỗ lực của tập đoàn dựa trên những nội dung ghi trên.

Ban hành ngày 1 tháng 4 năm 2014

Tổng giám đốc Tập đoàn Mutsumi
Shimamura Nobuhiko