1. Home
 2. Hoạt động CSR
 3. Quy tắc ứng xử và đạo đức
Hoạt động CSR
CSR

Code of Conduct
Quy tắc ứng xử và đạo đức

Triết lý cơ bản

Chúng tôi ý thức rằng mình là một thành viên trong xã hội, gánh vác trọng trách lớn, và thực hiện các hoạt động kinh doanh lành mạnh và phù hợp với tất cả các bên liên quan.

Quy tắc ứng xử

 1. Hành động trung thực

  Chúng tôi nỗ lực hành động trung thực và công bằng với các nhân viên, khách hàng và công ty đối tác.

 2. Tuân thủ pháp luật

  Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ với tinh thần đạo đức cao của tất cả nhân viên, chứ không phải tuân thủ ở mức tối thiểu với tư cách là một doanh nghiệp.

 3. Tôn trọng nhân quyền (Loại bỏ hoàn toàn phân biệt đối xử và quấy rối)

  Trên tinh thần cơ bản là tôn trọng nhân quyền, chúng tôi không kỳ thị chủng tộc và kỳ thị giới tính, xâm hại nhân quyền. Mỗi nhân viên tôn trọng lẫn nhau như là một đối tác của nhau, bài trừ quấy rối tình dục và dùng quyền lực để quấy rối ra khỏi môi trường làm việc.

 4. Cạnh tranh công bằng

  Chúng tôi mong muốn thương lượng và thực hiện hợp đồng khi mua sắm vật tư trên tinh thần trung thực và công bằng. Chúng tôi thực hiện cạnh tranh tự do, công bằng và đạo đức trong tất cả các hoạt động kinh doanh.

 5. Tránh xung đột lợi ích

  Chúng tôi luôn thực hiện đánh giá giá trị trên lập trường công bằng và chính trực, lựa chọn hành động phù hợp.

 6. Bảo vệ thông tin và tài sản

  Chúng tôi lưu ý và tôn trọng tối đa đến nguồn tài nguyên thông tin và tài sản của công ty và khách hàng, cố gắng sử dụng và bảo vệ chúng. Sứ mệnh của chúng tôi không chỉ là bảo vệ nguồn tài nguyên và tài sản của công ty, còn của khách hàng. Chúng tôi không sử dụng tài sản công ty cho mục đích cá nhân.

 7. Bảo vệ môi trường, sức khỏe và an toàn

  Ngoài cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, chúng tôi chú trọng bảo vệ môi trường trái đất, nỗ lực để phát triển hài hòa với xã hội cộng đồng.

 8. Loại bỏ tận gốc hoạt động chống đối xã hội

  Chúng tôi kiên quyết từ chối các hành vi và hoạt động chống đối xã hội.

Ngày 1 tháng 4 năm 2014

Tập đoàn Mutsumi
 • Công ty cổ phần in ấn Mutsumi
 • Công ty cổ phần đồ họa Mutsumi
 • Công ty cổ phần Studione 63
 • Công ty cổ phần Mutsumi Business Form
 • Công ty cổ phần MT WorldVision
 • Công ty cổ phần Mutsumi Solorcle
 • Công ty cổ phần Pasics
 • Công ty cổ phần in tem nhãn Tanaka
 • Công ty cổ phần Active Corporation
 • Công ty cổ phần Mutsumi