1. Home
 2. Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư
Privacy Policy

Lời mở đầu

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Internet và công nghệ thông tin trong những năm gần đây, việc bảo vệ thông tin cá nhân ngày càng trở nên quan trọng. Tập đoàn Mutsumi (dưới đây, gọi là Tập đoàn chúng tôi) xem việc bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của khách hàng (dưới đây gọi chung là thông tin cá nhân) là trách nhiệm xã hội của mình. Do đó, chúng tôi xin giới thiệu chính sách cơ bản về bảo vệ thông tin cá nhân của Tập đoàn chúng tôi.

Định nghĩa "thông tin cá nhân"

Thông tin cá nhân là những thông tin có thể nhận biết được một cá nhân cụ thể. (Ví dụ như, họ tên, tuổi (ngày tháng năm sinh), số điện thoại, địa chỉ e-mail, số điện thoại di động, địa chỉ, nơi làm việc, số tài khoản ngân hàng, số xe,v.v. của khách hàng)

Điều khoản cơ bản

 1. Tập đoàn chúng tôi bố trí "Người chịu trách nhiệm quản lý" để quản lý thông tin cá nhân, và thực hiện công tác quản lý phù hợp.

 2. Trường hợp muốn thu thập thông tin cá nhân của quý khách hàng, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết từ Quý khách hàng sau khi đã thông báo mục đích thu thập, người tiếp khách hàng của tập đoàn chúng tôi và phạm vi của công ty mà tập đoàn chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách hàng.

 3. Tập đoàn chúng tôi đang thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân đã được thu thập từ Quý khách hàng khỏi sự truy cập, tấn công và giả mạo trái phép. Thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài công ty đã được Quý khách hàng đồng ý. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ khi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân theo lệnh của pháp luật.

 4. Tập đoàn chúng tôi yêu cầu công ty được cung cấp thông tin cá nhân dựa trên sự đồng ý của Quý khách hàng tại Mục 3 ghi trên, thực hiện quản lý thích hợp để không gây rò rỉ hoặc cung cấp lại thông tin cá nhân của Quý khách hàng.

 5. Tập đoàn chúng tôi có thể gửi thông tin về các dịch vụ của Tập đoàn chúng tôi hoặc thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của đối tác liên kết mà chúng tôi cho là có lợi cho khách hàng đến những khách hàng đã cho phép gửi e-mail. Quý khách hàng cũng có thể yêu cầu ngừng gửi e-mail này nếu thông báo đến Tập đoàn chúng tôi.

 6. Nếu Quý khách hàng muốn sửa đổi hoặc thay đổi thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ chỉnh sửa hoặc xóa thông tin không chính xác hoặc thông tin cũ chỉ khi chúng tôi đã xác nhận được đúng danh tính Quý khách hàng nhằm ngăn chặn gian lận từ bên thứ ba.

 7. Tập đoàn chúng tôi có thể sửa đổi chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của mình trên trang web để bảo vệ tốt hơn thông tin cá nhân của Quý khách hàng hoặc phù hợp với những thay đổi quy định luật pháp phải tuân thủ của Nhật Bản.

Tập đoàn chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Quý khách hàng trên trang Web do công ty khác quản lý và đang dẫn tới trang web này hoặc trang Web do công ty khác quản lý và đang dẫn đến từ trang Web của Tập đoàn chúng tôi. Ngoài ra, khi Quý khách hàng sử dụng trang web do công ty chúng tôi quản lý, nếu có mô tả về "việc sử dụng thông tin cá nhân" thì chúng tôi sẽ ưu tiên mô tả đó.

Tập đoàn Mutsumi

 • Công ty cổ phần in ấn Mutsumi
 • Công ty cổ phần đồ họa Mutsumi
 • Công ty cổ phần Studione 63
 • Công ty cổ phần Mutsumi Business Form
 • Công ty cổ phần MT WorldVision
 • Công ty cổ phần Mutsumi Solorcle
 • Công ty cổ phần Pasics
 • Công ty cổ phần in tem nhãn Tanaka
 • Công ty cổ phần Active Corporation
 • Công ty cổ phần Mutsumi

Tổng giám đốc Shimamura Nobuhiko