1. Home
  2. Giới thiệu về Mutsumi
  3. Chứng chỉ và chứng nhận
Giới thiệu về Mutsumi
About Us

Certification
Chứng chỉ và chứng nhận

Chứng nhận Green Printing

GREEN PRINTING

Mutsumi đã đạt được chứng nhận `Tiêu chuẩn dịch vụ Green Printing` - một tiêu chuẩn bảo vệ môi trường do Liên đoàn công nghiệp in Nhật Bản quy định. Nhà máy đạt chứng nhận Green Printing có thể sản xuất và in dấu Green Printing lên các sản phẩm vật liệu như giấy, mực...
Tập đoàn mutsumi liên tục từ năm 2016 đến năm 2020, nhận được giải thưởng lớn thường niên về in ấn xanh bảo vệ môi trường hay được gọi vắn tắt là GP mark - The Green Printing Mark

Hệ thống chứng nhận Green Printing

Chứng nhận ba sao của hệ thống chứng nhận CSR của ngành in ấn

CSR

Trong những năm gần đây, hoạt động CSR(trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) quan trọng đáp ứng các nhu cầu từ xã hội ngày càng trở nên cấp thiết. Hiệp hội in ấn toàn Nhật Bản đã trao cho các công ty in ấn vừa và nhỏ chứng nhận CSR của ngành in để chứng nhận cho những nỗ lực đạt được trong hoạt động CSR.
Vào năm 2021, tập đoàn Mutsumi đã nhận được chứng nhận cao nhất là chứng nhận doanh nghiệp ba sao.

Giới thiệu về chứng nhận CSR của Liên đoàn công nghiệp in Nhật Bản

Hoạt động CSR của Tập đoàn Mutsumi

Chứng nhận ISMS (ISO27001)

ISMS

Tập đoàn Mutsumi đang tăng cường quản lý thông tin - là tài sản của khách hàng. Chúng tôi đã xây dựng hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS), và lấy chứng nhận ISMS (ISO27001) vào ngày 22 tháng 9 năm 2005. Chúng tôi đang nỗ lực quản lý bảo mật thông tin liên tục theo chính sách cơ bản về bảo mật thông tin.

Nội dung chứng nhận ISMS

Chính sách ISMS