1. Home
  2. Hoạt động CSR
  3. Tầm nhìn CSR
Hoạt động CSR
CSR

CSR Vision
Tầm nhìn CSR

Tập đoàn Mutsumi chúng tôi thực hiện các giao dịch công bằng và phù hợp, không quên quan tâm đến các bên liên quan, những tác động đến môi trường, tính an toàn và tính chính xác trong khi triển khai các hoạt động kinh doanh của mình để trong tương lai sẽ trở thành một doanh nghiệp tồn tại hữu ích và bền vững đối với xã hội, xúc tiến quản trị doanh nghiệp nhằm góp phần không chỉ vào sự phát triển của công ty, mà còn góp phần vào sự phát triển của xã hội.

Chúng tôi sẽ luôn đóng góp vào sự phát triển của ngành và cống hiến xã hội, không quên nền tảng của ngành công nghiệp thông tin là "Mang sản phẩm và dịch vụ của khách hàng đến với người tiêu dùng một cách nhanh chóng và chính xác".

Ngày 1 tháng 4 năm 2014

Tổng giám đốc Tập đoàn Mutsumi
Shimamura Nobuhiko