1. Home
  2. Thông tin Tập đoàn
  3. Danh sách công ty thành viên
Thông tin Tập đoàn
Company

Office
Danh sách công ty thành viên

Khu vực Kanto

Company
Address
Tel
Công ty cổ phần in ấn Mutsumi Trụ sở chính
〒135-85632-Chome-4-18 Shiomi, Koto-ku, Tokyo
Công ty cổ phần đồ họa Mutsumi Trụ sở chính
〒135-85632-Chome-4-18 Shiomi, Koto-ku, Tokyo
Công ty cổ phần Studione 63 Trụ sở chính
〒135-85632-Chome-4-18 Shiomi, Koto-ku, Tokyo
Công ty cổ phần MT WorldVision Trụ sở chính
〒135-85632-Chome-4-18 Shiomi, Koto-ku, Tokyo
Công ty cổ phần Mutsumi Solorcle Trụ sở chính
〒135-85632-Chome-4-17 Shiomi, Koto-ku, Tokyo
Công ty cổ phần Mutsumi Solorcle Phòng kinh doanh Tokyo
〒135-85632-Chome-3-15 Shiomi, Koto-ku, Tokyo
Công ty cổ phần Pasics Trụ sở chính
〒135-85632-Chome-4-18 Shiomi, Koto-ku, Tokyo
03-3699-0521 FAX:03-3645-6335
Công ty cổ phần Mutsumi Trụ sở chính
〒104-00322-Chome-18-10 Hacchobori, Chuo-ku, Tokyo
Công ty cổ phần Mutsumi Văn phòng Fukagawa
〒135-00331-Chome-6-8 Fukagawa, Koto-ku, Tokyo
Công ty cổ phần in tem nhãn Tanaka Bộ phận kinh doanh
〒135-85632-Chome-4-18 Shiomi, Koto-ku, Tokyo
03-6458-6690 FAX:03-3645-6335
Công ty cổ phần Active Corporation Trụ sở chính
〒114-0001Tầng 2, 3-chome-4-3 Higashijujo, Kita-ku, Tokyo
03-3914-0580 FAX:03-3914-0334
Công ty cổ phần Active Corporation Trung tâm phân phối
〒339-00212377-6 Sueda, Iwatsuki-ku, Saitama-shi, Saitama-ken
048-798-8750 FAX:048-798-8766
Công ty cổ phần Active Planning
〒114-0001Tầng 3, 3-chome-4-3 Higashijujo, Kita-ku, Tokyo
03-5390-4644 FAX:03-5390-4610

Khu vực Hokkaido

Company
Address
Tel
Công ty cổ phần đồ họa Mutsumi Phòng kinh doanh Hokkaido
〒060-0061Phòng 202, Tầng 2, Koroku Daichi Building, 10-Chome-4-167 Minami 1 Jonishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Công ty cổ phần in tem nhãn Tanaka Nhà máy Asahikawa
〒078-82731-Chome-2-1 Kogyo Danchi Sanjo, Asahikawa-shi, Hokkaido
0166-36-4300 FAX:0166-39-7007

Khu vực Tohoku

Company
Address
Tel
Công ty cổ phần đồ họa Mutsumi Phòng kinh doanh Kita-Tohoku
〒023-0003Sennin-6-1 Mizusawasakurakawa, Oshu-shi, Iwate-ken
Công ty cổ phần đồ họa Mutsumi Phòng kinh doanh Tohoku
〒980-0011Tầng 4, EARTH BLUE Sendai Kotodai, 1-6-10 Kamisugi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
Công ty cổ phần Studione 63 Văn phòng Mizusawa
〒023-0003Sennin-6-1 Mizusawasakurakawa, Oshu-shi, Iwate-ken
Công ty cổ phần Mutsumi Business Form Trụ sở chính
〒023-0003Sennin-6-1 Mizusawasakurakawa, Oshu-shi, Iwate-ken

Khu vực Chubu

Company
Address
Tel
Công ty cổ phần đồ họa Mutsumi Phòng kinh doanh Chubu
〒461-0001Tầng 4, MEDIAGE Aichi, 1-Chome-20-12 Izumi, Higashi-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken

Khu vực Kansai

Company
Address
Tel
Công ty cổ phần đồ họa Mutsumi Phòng kinh doanh Kansai
〒531-0072Phòng 401, Tầng 4, G&R Building, 2-1-9 Toyosaki, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka
Công ty cổ phần Studione 63 Văn phòng Kansai
〒531-0072Phòng 401, Tầng 4, G&R Building, 2-1-9 Toyosaki, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka
Công ty cổ phần Active Corporation Phòng kinh doanh Osaka
〒577-005324-chome-15-B, Takaida, Higashi-Osaka-shi, Osaka

Khu vực Chugoku / shikoku

Company
Address
Tel
Công ty cổ phần đồ họa Mutsumi Phòng kinh doanh Chushikoku
〒701-0135Phòng 102, Tầng 1, Taisho 7 Building, 314-7 Higashihanajiri, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama-ken
086-250-2543 FAX:06-6459-7765

Khu vực Kyushu

Company
Address
Tel
Công ty cổ phần đồ họa Mutsumi Phòng kinh doanh Kyushu
〒812-0016Tầng 3, Ekinan Friend Building 2, 2-Chome-17-15 Hakataekiminami, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken