1. Home
  2. Thông tin Tập đoàn
  3. Giới thiệu công ty
Thông tin Tập đoàn
Company

Company Profile
Giới thiệu công ty

Tên công ty

Công ty cổ phần in ấn Mutsumi

Năm thành lập
Năm 1965
Tổng vốn đầu tư
40.000.000 Yên
Doanh thu
717.420.000 Yên (kết quả kinh doanh tại thời điểm tháng 9 năm 2020)
Số nhân viên
15 người
Lãnh đạo công ty
Tổng giám đốc
Shimamura Hiroyuki
Tổng giám đốc
Shimamura Nobuhiko
Thành viên hội đồng quản trị
Mishima Hideo
Thành viên hội đồng quản trị
Kurihara Mitsuhito
Địa chỉ
Trụ sở chính
2-Chome-4-18 Shiomi, Koto-ku, Tokyo
Lĩnh vực hoạt động
Lên kế hoạch, tư vấn và sản xuất ấn phẩm thương mại
Lên kế hoạch, tư vấn, thiết kế đi kèm và sản xuất áp phích, sách ảnh, tờ rơi, lịch, sổ tay, thẻ trả trước, nhãn dán, thư trực tiếp (Direct mail),v.v.
Lên kế hoạch, tư vấn và sản xuất ấn phẩm văn bản
Lên kế hoạch, tư vấn, thiết kế đi kèm và sản xuất bản tin nội bộ, các loại bản tin, tạp chí kỷ niệm, hướng dẫn sử dụng, sách giới thiệu công ty, các loại sách báo,v.v.
Lên kế hoạch, tư vấn và sản xuất ấn phẩm văn phòng
Lên kế hoạch, tư vấn, thiết kế đi kèm và sản xuất các biểu mẫu kinh doanh, mẫu thẻ, mẫu phiếu, mẫu OCR,v.v.
Ngân hàng
Ngân hàng Mitsubishi UFJ - Chi nhánh Monzennakacho
Ngân hàng Mitsubishi UFJ - Chi nhánh Fukagawa
Ngân hàng Iwate - Chi nhánh Mizusawa
Tổ chức tài chính Nhật Bản
Ngân hàng Shoko Chukin - Chi nhánh Fukagawa