1. Home
  2. Lĩnh vực hoạt động
  3. Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện
Event

Chúng tôi lập kế hoạch và tổ chức những sự kiện, chiến dịch tiếp thị, các sự kiện của doanh nghiệp, mở quầy triển lãm tại các sự kiện lớn, v.v.. với nhiều mục đích và quy mô khác nhau.

Tổ chức sự kiện cũng là một trong những trụ cột trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Mutsumi. Chúng tôi có thể thiết kế và tổ chức những sự kiện, chiến dịch dành cho người tiêu dùng nhằm mục đích tiếp thị sản phẩm, các sự kiện của doanh nghiệp, mở quầy triển lãm tại các sự kiện lớn, v.v.. với nhiều quy mô khác nhau.

Lên kế hoạch sự kiện theo mục đích

Các sự kiện có nhiều mục đích, ví dụ như muốn thu hút mọi người (thu hút khách hàng), muốn bán nhiều hàng (tiếp thị sản phẩm), muốn nâng cao tinh thần thi đấu trong công ty (động lực bên trong),v.v. Việc lắng nghe về mục đích của sự kiện và quyết định ý tưởng (concept) cùng với mục tiêu của sự kiện trước tiên là rất quan trọng.

Bộ phận tổ chức sự kiện của Tập đoàn Mutsumi sẽ đề xuất các kế hoạch và biện pháp cần thiết sau khi đã thiết lập ý tưởng và mục tiêu đó. Chúng tôi sẽ chi tiết hóa kế hoạch đáp ứng yêu cầu của khách hàng, và nhận làm nhất quán tất cả các khâu từ quản lý kế hoạch đến sắp xếp hội trường, tổ chức sự kiện vào ngày tổ chức sự kiện.

Tối đa hóa hiệu quả thông qua việc triển khai nhiều mặt

Tập đoàn Mutsumi ngoài Bộ phận tổ chức sự kiện còn quy tụ đầy đủ đội ngũ nhân tài là các giám đốc Web, biên tập viên (copywriter) và nhà thiết kế,v.v am tường lĩnh vực tổ chức sự kiện. Chúng tôi có thể tạo ra các hình thức tuyên truyền (như áp phích, sách quảng cáo, tờ rơi quảng cáo,v.v.) cùng với các sự kiện thông qua sự kết hợp của những nhân viên đầy tính sáng tạo này với Bộ phận tổ chức sự kiện trong một đội dự án.
Hơn thế nữa, chúng tôi còn có thể triển khai đồng thời hình ảnh PR và video chiếu tại hội trường sự kiện, trang WEB đặc biệt,v.v, thông qua hàng loạt phương thức truyền thông đa dạng đó để ngày càng tối đa hóa hiệu quả trong việc tổ chức các sự kiện.