Thiết kế
Design

Chúng tôi luôn nắm bắt những xu hướng mới và đề xuất những thiết kế có thể truyền tải trực tiếp đến đúng đối tượng khách hàng yêu cầu.

Bộ phận thiết kế không ngừng sáng tạo ra những mẫu thiết kế đa dạng trên nhiều phương tiện, thể loại và mục đích sử dụng, v.v..
Chúng tôi luôn nắm bắt những xu hướng mới thay đổi hằng ngày và đề xuất những thiết kế có thể truyền tải trực tiếp đến đúng đối tượng khách hàng yêu cầu.

Dịch vụ thiết kế từ ấn phẩm giấy đến xây dựng thương hiệu, thiết kế web

Đội chuyên viên thiết kế của Tập đoàn Mutsumi luôn sáng tạo ra nhiều mẫu mã thiết kế đa dạng, không chỉ các ấn phẩm giấy như các loại quảng cáo và sách quảng cáo, DM, tờ rơi, v.v.., mà còn cung cấp giải pháp xây dựng thương hiệu như thiết kế logo doanh nghiệp và logo sản phẩm, thiết kế nhân vật, và thiết kế website.
Các chuyên viên thiết kế đồ họa và thiết kế web,v.v. kết hợp theo phương tiện và thể loại thành đội thiết kế và hoàn thiện thiết kế theo định hướng và concept của người lập kế hoạch (planner), giám đốc sáng tạo (creative director) và biên tập viên (copywriter).

Sáng tạo không bị giới hạn trong khuôn khổ cũ

Dưới sự điều hành của giám đốc nghệ thuật (art director) giàu kinh nghiệm, các chuyên viên sáng tạo trẻ sẽ sáng tạo những thiết kế độc đáo và mới lạ, không bị giới hạn trong khuôn khổ cũ. Đội thiết kế đề xuất nhiều mẫu thiết kế sáng tạo cho giải pháp truyền thông toàn diện cho tập đoàn Mutsumi, doanh nghiệp khách hàng và người tiêu dùng.